İZİNLER İLE İLGİLİ HİZMETLER

*  Mevzuat gereği ithalat, ihracat, ve diğer gümrük işlemleriyle ilgili Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Genel Müdürlükler nezdinde alınması gereken izinler için dökümanları hazırlamak ,müracaatta bulunmak ve gerekli izinleri almaktır.

*  Yatırım Teşvik Belgesi

*  Dahilde İşleme İzin Belgesi

*  Hariçte İşleme İzin Belgesi

*  Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin Belgesi