LİMAN HİZMETLERİ

*  Detayı öncede bildirilen konteynerlerin takibi yapılarak gemiden tahliyesine nezaret edilip liman sahasında boşaltmaya hazırlanması.

*  Limanda yükleme ve boşaltma yapacak araçların liman sahasına alınması.

*  Liman sahasına alınan araçların tahmil ve tahliye işlemlerini puantör nezareti altında yapılmasının sağlanması.

*  Tahmil ve tahliye esnasında olabilecek eksiklik ve fazlalıkların ve de rezervli eşyaların durumu hakkında firmasıyla, sigorta ve gözetim şirketleriyle irtibata geçilerek gereğini yapmak.

*  Araçlara yüklenen eşyanın irsaliyesini tanzim ederek gideceği yere sevkini yapmak ve firmasına gerekli bilgileri ulaştırmak.